Rehabilitering i hjemmeplejen

Siden januar 2015 har det været lovpligtigt for kommuner at tilbyde rehabiliteringsforløb, når borgere ansøger hjemmepleje.

 

Det er en stor forandring for de ansatte, der møder nye kompetence krav i form af øget samarbejde med borgerne og andre faggrupper.  Tre ud af fire ansatte vurderer det positivt at arbejde med rehabilitering og oplever en øget kvalitet og arbejdsglæde. Men samtidig udtrykker flere, at det er blevet sværere at dække borgernes behov, og mange overvejer at sige deres job op.

Undersøgelsen viser dog også en bemærkelsesværdig modsætning. De ansatte oplever på den ene side at mulighederne for at imødekomme ældres behov er øget er mulighederne og samtidig at muligheden for at dække borgernes behov forværret, og mange overvejer at sige deres job op.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større projekt, hvor KORA i samarbejde med nordiske universiteter kortlægger arbejdsvilkår i ældreplejen i Norden. Projektet afsluttes i december 2016.