Rehtorin oodi sivistykselle

 
Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.

Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.

Hallintotyössäni saan kohdata monenlaisia asioita. Saan hoitaa organisaation kehittämistä ja taustatehtäviä, jotta ne oikeat oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyvät asiat saavat niille kuuluvan kärkitilan. Yritän hallinnon keskellä muistaa koko ajan sen, ketä ja mitä varten opisto ja oma työni ovat olemassa. Haluan edistää hallinnon ja rehtorin työni kautta sivistysmahdollisuuksia.

Työväenopistossa erilaiset ihmiset kohtaavat vapaaehtoisesti omien kiinnostuksen kohteidensa äärellä. Monenlaistuvassa maailmassa tällainen tarjoaa huikean mahdollisuuden oppia. Myös rehtorille.

Kiinnostuksen kipinä voi antaa elämälle uuden merkityksen ja suunnan.

Sivistyksen ajatteleminen 140 sanassa tuotti sanaketjun:

Tieto, taito ja halu käyttää tietoaan, ymmärrys, kohtaaminen, kuuntelu. Ajattelu. Arvostus, rakentava kritiikki, toinen näkökulma. Toisen näkökulma. Mikro ja makro. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Nyt.

Aistit, taide, historia, kulttuuri, kieli. Ihminen, eläin, kasvi, luonto, elämä. Maa, ilma, tuli, vesi.

Kirjain, kuva, numero, nuotti, bitti. Pilkku ja piste.

Sinä, minä, me. Osa, kokonaisuus.

Aivot, sydän, sielu.

Puhe. Hiljaisuus.

Rohkeus.

Taina Saarinen on Helsingin suomenkielisen työväenopiston rehtori.

Kuva: Mari Thorin / Helsingin suomenkielisen työväenopiston arkisto

The post Rehtorin oodi sivistykselle appeared first on Souli.