Rekommendation om sociala medier i undervisningen

 

Utbildningsstyrelsen anser det befogat att föra in riktlinjerna för de sociala medierna i den IT-strategi som är en del av den lokala läroplanen. Eftersom sociala medier har blivit vanligare i samhället först under de senaste åren omnämner de flesta IT-strategier inte alls sociala medier.
I rekommendationen ses mediefärdigheterna som en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället. Vem som helst kan verka som producent, konsument och påverkare i medierna. Skolan bör stödja dessa roller genom att låta eleverna öva sig i ansvarsfull aktivitet och delaktighet. Smarttelefoner och andra mobila enheter gör lärmiljön mångsidigare och förflyttar inlärningen till olika platser och situationer, såsom kulturinstitutioner, arbetsplatser och andra sammanslutningar.

Läs mera: www.oph.fi/meddelanden/2012/014