Rekommendationer

 

Rekommendationer


Internationella rekommendationer

Länk till Epea.org

Bibliotek


DANMARK

Biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester
PDF


SVERIGE

Biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten

PDF

Riktlinjer för biblioteksservice till fångar

PDF


INTERNATIONAL

Guidelines for library services to prisoners

PDF


Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org