Rekord antall elver i videregående skoler og studenter i universiteter

 
Statistisk sentralbyrå i Islands har offentliggjort en oversikt over antall elever i videregående skoler, spesialskoler og studenter i universiteter i Island høsten 2008.  Høsten 2008 var det totale antall 47.282 registrerte, elever i den videregående skole var 29.271 og studerende ved universitetene i Island var 18.011. Les mer:
www.statice.is/Pages/444?NewsID=3802