Rekord antall studenter som fullfører utdannelser

 

Antall elever som tok svennebrev steg med 8,6 %. Nesten 85 % av de som tok svennebrev er menn og nesten alle i alderen 25 til 29 år. Svenner som tok mesterbrev var 195 og har aldri vært så mange siden Islands statistikk begynte å samle inn tall om utdanning.
Antall studenter som fullfører høyere utdanning har økt hvert år fra skoleåret 1997 - 1998 til nå.
I år minsket antall studenter som fullførte høyere utdannelse med 4,7%.  Nesten to tredje dele studenter som gjennomførte høyere utdanning, eller 56,9% var kvinner. 

Mer på engelsk: www.statice.is/Pages/444?NewsID=4967