Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

 

Under årene 1998-2008 var andel sertifiserte lærere mellom 80-87 %. Høsten 2011 hadde 95, % av lærerne undervisningskompetanse og andelen hadde siste høst steget 95,9 %. I følge tall fra statistisk sentralbyrå var kun 198 personer uten undervisningskompetanse ansatt ved undervisning i grunnskole. En markant forandring siden høsten 2002 når 931 av ansatte ved undervisning var uten undervisningskompetanse.

Mer på islandsk: www.hagstofan.is/Pages/95?NewsID=9911