Rekordmange får midler til opplæring på jobben

I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

 
Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland) Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)

Kompetanse Norge deler i år ut tilsammen 195 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk eller samisk på arbeidsplassen og i frivilligheten, gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss.

Aldri før har interessen for ordningen vært større. I alt kom det inn 1234 søknader med ett eller flere ulike kurs, og i overkant av 1000 bedrifter får tildelt midler til opplæring i 2018. Det er ny rekord.

– Dette viser at jobben blir en stadig viktigere læringsarena og at behovet for kompetanseheving i arbeidslivet er stort. Kravene til omstilling gjør at mange arbeidstakere må få kompetansepåfyll for å kunne stå i jobb, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Fakta om årets tildeling

  • Kompetanse Norge deler i 2018 ut til sammen 195 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen og frivilligheten.
  • 648 prosjekt får tildelt midler. 610 til opplæring på arbeidsplassen, hvorav 9 er samiske og 38 til frivilligheten, hvorav 2 er samiske.
  • 1 039 virksomheter får midler til opplæring på arbeidsplassen (Kompetansepluss arbeid).
  • 45 organisasjoner får midler til opplæring gjennom Kompetansepluss frivillighet
  • Nesten 13 000 voksen vil få opplæring gjennom årets tildeling
  • 60 prosent av tildelte prosjekter i Kompetansepluss arbeid inneholder kurs i digitale ferdigheter – og dette er den ferdigheten som flest har søkt om

Kompetansepluss

  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.
  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.

 

Se mer om tallene i statistikkbanken:

Kompetansepluss arbeid
Kompetansepluss frivillighet