Relativ færre islendinger deltar i opplæring

 

Forholdet var 22,3 % i 2003, toppen på 27,7 % var i 2006 og 27,1 % i 2012.

I 2013 deltok 41 900 personer i alderen 25-64 i utdanning, enten i skole eller annen opplæring med en instruktør, noe utgjør 25, 6 % av befolkningen. Det er en nedgang på 1 700 personer fra året 2012. Siden 2003 har andelen av befolkningen i alderen 25-64 som deltar i en eller annen form for utdanning vært stigende.

Når det gjelder aldersgruppen 16-74 år, deltok 30, 9 % av befolkningen i opplæring i 2013 eller 70 100 personer, noe som er en nedgang på 1 700 fra året før. Det er flere kvinner enn menn som deltar. Under 2013 deltok 29,0 % av kvinnene i alderen 25-64 år i opplæring, inklusiv formell utdanning, mens andelen menn var bare 22,3%.

Kilde: Islands statistisk byrå