Resultat

Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 

Netværkets deltagere har i 2013-14 gennemført studiebesøg i hinandens organisationer. Forskere analyserede besvarelser fra studiebesøgene og beskrev de fælles karakteristika der på særlig vis fremmer entreprenøriel læring. Analysens resultater blev diskuteret på et fælles nordiskDiscussion forum bestående af praktikere, forskere og netværk.

På baggrund af analysens resultater og efterfølgende diskussion beskrev og planlagde netværket i foråret 2015 en model for praksisnær efteruddannelse, der skal afprøves på nordisk niveau. Den valgte arbejdsform ”Transformative learningcircles” bygger på et samskabende (co-creerende) kundskabssyn, hvor der lægges vægt på inddragelse og brug af deltagernes erfaringer og gensidige læring. en deltagerorienteret og demokratisk arbejdsform. I efteråret 2015 har netværket arbejdet med at kvalificere beskrivelserne af pilotprojektet og de enkelte cirkler.

Netværket har inspireret og samarbejde nu med NVL ø-netværk. Der etableres, gennemføres og evalueres en nordisk, transformativ læringscirkelmed temaet ”Nyanlända/flygtninge” på de tre øsamfund Bornholm, Gotland, Åland. Træning, introduktion og evaluering følger samme skabelon og indgår i en samlet afsluttende rapport.