Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

 
Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden Eivind Sætre/norden.orgPIAAC är en internationell undersökning som mäter vuxnas förmåga att tillgodogöra sig skriftlig och matematisk information för att lösa uppgifter som de stöter på i vardagen och på jobbet, till exempel hur de söker information eller löser problem med hjälp av dator. Undersökningen har genomförts i 24 länder och är den största internationella studien av vuxnas kunskaper och färdigheter som någonsin har genomförts. Resultaten från PIAAC ger information om hur vuxna uppfyller nuvarande och framtida behov av kompetens och hur kompetensen kommer till användning i vardags- och arbetslivet.

 


Nedan presenteras PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder:

Landsöversikt: Danmark
Broschyr: PDF 

Landsöversikt: Finland (på engelska)
Broschyr: PDF (på svenska)

Landsöversikt: Norge

Landsöversikt: Sverige
Sammanfattning: PDF

Läs också PIAAC - voices behind the study i webbpublikationen Lline