Resultater av Lærevilkårsmonitoren 2008-2020 – ikke-formell opplæring

Ny rapport ble publisert i september 2021. Her presenteres resultater som viser deltakelse på kurs, seminarer: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser.

 

Kurs, seminarer og konferanser regnes som ikke-formell opplæring, altså opplæring som ikke er organisert og som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet.

Den nye rapporten viser deltakelse både blant sysselsatte og befolkningen forøvrig. Det framgår også hvorvidt opplæringen var nettbasert og det er informasjon om opplæringens varighet.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Fire av ti deltar i ikke-formell opplæring
  • Sysselsatte kvinner deltar i større grad enn menn
  • Offentlig sektor har høyest grad av deltakelse
  • De fleste deltar i nettbasert opplæring
  • De fleste deltar i opplæring på under åtte timer

Rapporten kan lastes ned her