Resultater fra et grænseoverskridende fyrtårnsprojekt for inddragelse, kommunikation og læring

11 projektpartnere og 22 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet ”Benefit4Regions” for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne.

 
Foto: www.benefit4regions.eu Foto: www.benefit4regions.eu

Landdistrikterne i både Danmark og Tyskland møder lignende udfordringer, som de dog håndterer på forskellig vis. Disse forskelle blev grundlaget for lærings- og innovationsprocesser.

Projektet er netop afsluttet, og de spændende resultater består af en blanding af forskning, delstrategier og konkrete værktøjer til at nå en fælles vision om levende, samarbejdende og bæredygtige landdistrikter i det dansk-tyske grænseland, ved at bruge mulighederne på en SMARTERE (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable,Time bound, Evaluated, Readjusted) måde gennem facilitering, co-design, bro-bygning, videndeling, samskabelse, kommunikation og evaluering.  Erfaringerne kan rulles ud til alle andre netværk, der ønsker at skabe fremdrift og fælles udvikling. 

10 case studier om udviklingen af landdistrikterne

Projekt- og netværkspartnerne har afprøvet grænseoverskridende samarbejder mellem kommuner, amter og erhvervsstøtteinstitutioner samt videnskabelige og overordnede organisationer indenfor udviklingen af landdistrikterne i 10 case studier. Det overordnede princip i samarbejdet har været en praktisk og realistisk fremgangsmåde. Parterne har afprøvet inddragelsesprocedurer sammen med andre relevante aktører (virksomheder, politikere, landmænd, borgere, lokale organiseringer etc.) og fulgt dem videnskabeligt.

Det dansk-tyske netværk har udviklet nye fælles strategier, styrket kapacitetsopbygningen og udnyttet synergieffekterne effektivt. Et af de særlige træk ved projektet var, at lokale fagfolk fra bl.a. amter og kommuner samarbejdede med forskere fra universiteterne. Case studierne om aktuelle hverdagstemaer fik videnskabelig rådgivning og blev støttet med ekspertise i faglige, kommunikations- og inddragelsesspørgsmål.

Læs mere på www.benefit4regions.eu og se resultaterne her

Kontakt: Connie M. Skovbjerg, Sønderborg Kommune, cskb@sonderborg.dk.