Resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter

 

 
26-02-2008

Undersøgelsens resultater er følgende:
• En tjenestekontrakt mellem parterne, Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation samt undervisningsministeriet SA, er i store træk tilfredsstillende. Faglige resultater af Arbejdslivets oplæringscenter FA arbejdet er betydelige.
• Arbejdslivets oplæringscenter har af omhu arbejdet på den opgave at styrke øget og bedre oplæring for de målgrupper som er anført i tjenestekontrakten. Studietilbud for målgruppen er gode og samarbejdet mellem FA og Livslang lærings centrene i Island ligeledes. Man foreslår at FA går i gang med målbevidst analyse af studiebehov rundt omkring i landet. Udvikling, udførelse og resultater af opgaver inden studie- og erhvervsvejledning er, i store træk, gået godt. 
• Udvikling af metoder til evaluering af uformelt studium samt udvikling af metoder på individets reel kompetence er gået udmærket. Man peger på behov for undersøgelse af hvordan opgaven og de metoder som bruges bliver vurderet i gymnasierne.
• Udformning af undervisningsmateriale i islandsk for fremmedarbejdere og træning til lærere i brug af det er ikke fuldført. Der foreslås at undervisningsministeriet udfører en helheds strategi om undervisning i islandsk for udlændinge. 
• Man foreslår at der oprettes et fagråd for Arbejdslivets oplæringscenter især pga. forudsigelig vækst og flere opgaver i den nærmeste fremtid.
• FA's kvalitetsarbejde er betydeligt og undervisningsministeriets tilsyn med tjenestekontrakten er godt.

Rapporten (pdf) er tilgængelig på undervisningsministeriets hjemmeside.