Resurser för vidareutveckling och analys:

 

Resurser för vidareutveckling och analys:

 

NVL har på uppdrag från Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) analyserat pågående och nyligen avslutade nationella och nordiska projekt inom vuxnas lärande med syfte att främja integration och inklusion genom vuxnas lärande, som t.ex.

a)    NMR:s projekt ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” April 2016 – Juli 2017. Best practices rapport.

b)    Framtidsorienterade pedagogiska metoder som används i Ö-samarbete i Östersjö området i utvecklingsarbete med ”nyanlända” (flyktingar) på Bornholm och Gotland. Mer om ö-samarbete och resultat från nätverket här.

c)    Erfarenheter från NVL:s nätverk om enterprenöriellt lärande och innovation; ett pilotprojekt som främjar samarbete mellan företag och utbildare och utvecklar deltagarnas entreprenöriella attityd, så de tillsammans med andra kan ta mer ansvar, agera, skapa förändring och nya möjligheter i sina egna liv och arbete. Evalueringsrapport kan du läsa här.