Rett til å fullføre videregående opplæring i Norge

Den norske Regjering vil innføre fullføringsrett for både unge og voksne. Regjeringens forslag innebærer en enorm utvidelse av rettigheten: Nå skal alle ha rett til både å fullføre og bestå– ikke bare til å delta i videregående opplæring.

 
Foto: Gillian Callison Foto: Gillian Callison

Bakgrunnen er at årlig mister over 5000 elever retten til videregående opplæring (gymnasieskolan) fordi de ikke klarer å fullføre innen tre år, som er kravet i dagens regelverk.

Regjeringen foreslår å fjerne tidsbegrensningen på tre år. Den utvidede retten medfører at skolene må ta større ansvar for elever som ikke lykkes i å bestå videregående opplæring på første forsøk.

Forslaget omfatter også voksnes rett

Også voksne som med dagens regelverk har «brukt opp» retten til å prøve å fullføre videregående opplæring, skal få rett til å komme tilbake til skolen for å fullføre fag slik at de får godkjent vitnemål eller fag/svennebrev fra videregående skole.

Ønsker å gi et tydelig signal

Regjeringen ønsker at det offentlige skal legge til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Det skal åpnes for mer tilpasset opplæring for den enkelte.

Dette er en viktig del av Regjeringens nye «fullføringsreform» som skal legges fram seinere i vår.

Mer informasjon fra Den norske regjering her