Reuna-alueiden korkeakoulutussektorin haasteita

“Korkea-asteen koulutus färsaarelaisesta/länsipohjoismaisesta näkökulmasta – mestarioppi potentiaalisena ratkaisuna pienen mittakaavan aiheuttamiin ongelmiin”

 

Otsikko kuuluu lehtori Gestur Hovgaardin kirjoittamaan artikkeliin, joka on ilmestynyt kirjassa Vestnorden – nye roller i det internationale samfund (Länsi-Pohjolan uudet roolit kansainvälisessä yhteisössä). Toukokuussa 2014 ilmestyneen kirjan toimittajat ovat Färsaaren yliopiston tutkijoita. Artikkelissa pohditaan, miksi on tärkeää että pienillä valtioilla on vahvoja korkea-asteen oppilaitoksia, eritellään pieniä valtioita koskevia erityishaasteita, sekä ehdotetaan keinoja, joilla mikrokokoinen yliopisto voi ratkaista pienen mittakaavan aiheuttamat ongelmat. Näkökulmana on uusi tulkinta mestarioppi-käsitteestä. Artikkelissa esitellään pragamaattinen, monitieteinen ja käytäntöorientoitunut näkemys siitä, miten korkea-asteen koulutusta – johon tässä yhteydessä sisältyy myös maisteritasoinen yliopistokoulutus – voidaan  järjestää reuna-alueilla. Gestur Hovgaard piti aiheesta konferenssialustuksen Reykjavikissa 10. - 11.6. pidetyssä konferenssissa, jonka otsikkona oli ”Pohjoismaisia siltoja elinikäiseen oppimiseen”. 

Lisää ”mestariopista” ratkaisumallina (fäärin kielellä): Setur.fo 
 ja raportissa “Nordiske broer”