Reverserte studieforbundskuttet

 

Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres.

– Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet – Studieforbundenes interesseorganisasjon. – Samtidig har vi sett et eventyrlig engasjement fra grasrota. Hundrevis har skrevet leserinnlegg, snakket med sine lokalpolitikere, og bidratt på andre måter til å få fokus på hvorfor studieforbundenes arbeid er viktig. Dette engasjementet er sterk motivasjon for vårt arbeid videre, sier hun.  (text från VOFO, Norge24 nov)