Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Forslag til reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Planen er å gjøre dem tilgjengelige før sommerferien.

 
Foto: Product School Foto: Product School

Arbeidet med å utvikle ressurser og støttemateriell til de nye planene er igang. – Det blir etablert en egen nettside som vil inneholde tekster, animasjon, filmer og refleksjonsoppgaver som særlig forklarer nye tema og begreper fra læreplanene. Det vil i tillegg være en egen modul for ledere med tips og råd om hvordan utviklingsarbeidet kan gjennomføres lokalt, sier prosjektleder Lene Vårum i Kompetanse Norge.

Et ferdiginnspilt webinar med innlegg som skolene kan velge å bruke når det passer, skal være del av ressursene.

Mer her