Reykjavík‘s Multikulturelle Kongress 25 mars 2017

Den fjerde Multikulturelle Kongress i Reykjavík ‘Let's Talk,' vi gå av stabelen lørdag 25 mars 2017 i rådhuset i Reykjavik ved Tjarnargata 11, 101 Reykjavík.

 

Rundt 17.000 innvandrere fra mer enn 120 land bor i Reykjavík. Målet for kongressen er å sette i gang en interkulturell dialog om ulike emner som er forbundet med å bo i en interkulturell by. 

Diskusjonen vil blant annet dreie seg om følgende: Jobs – tilgangen til informasjon for innvandrere som bor i Reykjavik, om arbeidsgiver og lønnsmottaker rettigheter og forpliktelser og leieboliger tilgjengelige for innvandrere på markedet i Reykjavik.

Diskusjon i grupper vil foregå under ledning på 11 språk: Islandsk, engelsk, polsk, litauisk, russisk, thai, vietnamesisk, tagalog, spank, arabisk og kinesisk.

Mer