Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

 
I det nya systemet ska Universitetskanslersämbetet, UKÄ, fortsätta att utvärdera kvaliteten men även undersöka hur högskolor och universitet arbetar med kvaliteten på sina utbildningar. 
– Det är mycket glädjande att riksdagen nu har kunnat enas om ett beslut i kvalitetssäkringsfrågan för högre utbildning. Nu vet vi förutsättningarna, och vi vet att ansvaret i hög grad vilar på oss. Det är som sig bör, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. 
Enligt ett pressmeddelande från UKÄ planeras de första pilotgranskningarna i det nya systemet starta hösten 2016.
- Metodutvecklingsarbetet kommer att ske i nära samverkan med lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare. Det är angeläget för att metoden ska bli så genomarbetad som möjligt och även vara förankrad bland alla intressenter, säger universitetskansler Harriet Wallberg i pressmeddelandet.   
Källa: Stockholm Universitet