Riksrevisoren på Island oppfordrer til styrking av voksenopplæringssystemet for kortutdannede

I juni 2013 fikk Capacent Island som oppgave fra Utdannings- og forskningsdepartementet å gjennomføre en helhetlig evaluering av voksenopplæringssystemet for kortutdannete. Målet var å vurdere utviklingen av systemet, dets effektivitet, utnyttelse av bevilgninger, resultater mm.

 
Riksrevisoren på Island oppfordrer til styrking av voksenopplæringssystemet for kortutdannede Eivind Sætre/norden.org

Riksrevisorens rapport til Alltinget konkluderer Capacents evaluering med at målene, som er definert i voksenopplæringsloven, stort sett er oppnådd. Capacents evaluering viser at resultatet av arbeidet likevel er forskjellig i forhold til de åtte målene som loven angir.

I følge evalueringen fra Capasent er de offentlige bevilgningene generelt brukt til formålet. En meningsmåling som Capacent gjorde blant brukere/deltakere i voksenutdanningen viser også at opplæringen har hatt positiv innvirkning på deres liv. I det hele er utviklingen av utdanningstilbud for personer med kort formell utdanning vellykket. I samsvar med dette oppfordrer Riksrevisoren Utdannings- og kulturdepartementet til å fortsette arbeidet med å utvikle og styrke voksenutdanningssystemet for kortutdannete.   

Riksrevisorens rapport på islandsk: PDF 
Capacents rapport om evalueringen på islandsk: PDF.