Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

 
John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering. Bjarni Wilhelm John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.

På nordisk plan har rekommandationen ansporet NVL til at udarbejde en køreplan for validering, og også på Færøerne arbejder man med at systematisere valideringsområdet.

Højt krav til kompetencer  

Arbejdsmarkedet i Norden er kendetegnet ved, at kravet til kompetencer er højt, og både hos enkeltpersoner, på arbejdsmarkedet og på samfundsmæssigt plan anvender man tid og ressourcer på at udvikle de relevante kompetencer. Den hurtige udvikling og ændringer i arbejdslivet betyder også en øget identificering og formidling af krav til kompetencer.

Med disse ord indledes NVLs udgave Validation and the value of competences. Roadmap 2018. Udgaven er tænkt som basis for benchmarking i forhold til muligheder og systemer for validering i Norden. Udgaven giver et bredt perspektiv  i forhold til arbejdet med validering af uformel læring.

Udgaven er udarbejdet af nationale repræsentanter i NVL-netværket for validering, og der tages udgangspunkt i det hidtidige europæiske arbejde på området. Roadmap 2018 indeholder en lang række anbefalinger og er en manual for, hvordan de respektive myndigheder kan udvikle og opbygge systemer for validering. Roadmap 2018 er udarbejdet på grundlag af en EU rekommandation fra 2012 om validering af uformel læring.

Validering en prioritet

Livslang læring og validering af uformel læring har længe været en prioritet i Norden. De nordiske lande har arbejdet med at udvikle valideringssystemer, siden emnet for to årtier siden kom på den europæiske dagsorden. Grundprincippet i dette arbejde er, at mennesker har kapacitet til fortsat læring, og validering af uformel læring er en uundværlig del af denne tilgang til læring.

Også på Færøerne arbejdes der med validering, og der lægges nu sidste hånd på arbejdet med at få et formelt system på området.

– Der er mange brikker, der skal falde på plads i forbindelse med validering, men nu er de formelle regler næsten på plads. De færøske forberedelser for at iværksætte validering er hovedsagelig i overensstemmelse med de bestemmelser og principper, som de nordiske lande er enige om at anvende i forbindelse med validering,  siger John Dalsgarð, der er ansat som fuldmægtig i Kulturministeriet og arbejder med voksenlæring og validering.

En vis modstand at spore

Ifølge John Dalsgarð har der på Færøerne traditionelt været en vis modstand at spore mod validering, en modstand, der muligvis kommer af manglede oplysning.

– Der er tale om et helt nyt område indenfor uddannelse, der på en måde kan opfattes som en trussel mod eksisterende uddannelser og mod vores opfattelse af, hvad uddannelse er. Derfor har det været nødvendigt at bruge tid på en nødvendig dialog med de relevante parter. I arbejdet med at iværksætte validering på Færøerne har vi derfor prioriteret samarbejde og samtaler højt, fortæller John Dalsgarð.    

Det færøske system bliver næppe fuldt udbygget ifølge alle bestemmelserne i Roadmap 2018 i løbet af 2018, men ifølge John Dalsgarð er der politisk interesse for at fortsætte arbejdet med forberedelser og implementering.

Men har man på Færøerne kvalificerede personer til at stå for og udføre valideringen? Ja, er det korte svar.

– Vi har folk, der er kvalificerede til at stå for validering. Det kan være fagfolk på området, så som lærere, der er vant til at eksaminere. Indenfor professionsuddannelserne har vi for eksempel håndværkerne, der skal vurdere lærlingenes afsluttende opgave i læretiden. Men det bliver dog nødvendigt at efteruddanne nødvendigt personale i selve faget validering. Denne efteruddannelse har vi ikke på Færøerne, men den findes andre steder i Norden. For eksempel har de i Island kortere kurser for folk, der skal stå for validering, siger John Dalsgarð.

Omstilling det nye normale

Som Gina Lund, direktør i Kompetense Norge, udtrykte i Dialogs trykte udgave for 2017: Arbejdstagere i Norden står overfor to store udfordringer: kravene til arbejdstagerne bliver stadig højere, og stillingerne til dem uden uddannelse forsvinder. Omstilling er det nye normale i arbejdslivet, og Norden må følge med. (Dialog 2017, s. 3).

Vise ord, der også påpeger vigtigheden af en systematisk og bredt tilgængelig validering, så at de mange forskellige kompetencer, som et menneske har, og som arbejdsmarkedet har brug for, kommer i spil.

 

Faktaboks

Link til NVLs udgave Validation and the value of competences. Road Map 2018: http://nvl.org/Portals/0/rapporter/NVL_report_Roadmap_01122015.pdf?ver=2016-01-12-150609-867

Link til EU's rekommandationen: Council recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning: http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/validation/2012_council_recommendation.pdf

john-leggur-fram mynd.jpg