Rollmodeller och ansvar ger god start

Att få lära sig att hjälpa andra och delta i frivilligarbete hör till de saker som 19-åriga Tarek Habbou värderar högt då han berättar om sina erfarenheter av Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN). Centret, som är öppet för barn och unga mellan 13 och 18 år, ligger i Haraldsgadekvarteret som är ett av de invandrartätaste i Köpenhamn. Här bor över trettio nationaliteter och var tredje invånare har en annan etnisk bakgrund än dansk.

 
Att ta ansvar och fungera som rollmodell för yngre är viktigt för den danska utbildningsambassadören Tarik Habbou. Att ta ansvar och fungera som rollmodell för yngre är viktigt för den danska utbildningsambassadören Tarik Habbou.

Tarek Habbou, som har marockansk bakgrund, har deltagit i centrets aktiviteter ända sedan det öppnades 2009. Nu har han utbildat sig till så kallad uddannelsesambassadör (utbildningsamabassadör) på centret och fortsätter att hjälpa de yngre. I somras fick han också sin gymnasieexamen, men har nu ett sabbatsår i väntan på att få utbilda sig till fysioterapeut.

Klubben Youth Lab är den som gett absolut mest, berättar Tarek.

–Vi som är äldre fungerar som rollmodeller för de yngre. Utan den här verksamheten skulle jag knappast ha umgåtts med 12-13-åringar överhuvudtaget, men nu har jag lärt mig hur jag ska fungera tillsammans med dem. Vi har bland annat sålt hembakade kakor, kaffe och te på Rådhusplatsen och sedan gett alla inkomster till ett kvinnohem. Det här fungerar som en ögonöppnare för de mindre för många av dem har aldrig ens tänkt på att de skulle kunna hjälpa andra som har det sämre ställt än de själva. Senare har de själva tagit initiativ till annan välgörenhet.

Ansvaret är de ungas

Tarek Habbou berättar också att de äldre är måna om att berätta för de yngre att det är viktigt att skaffa sig en utbildning. I ett utsatt området som detta är det enligt honom extra viktigt med förebyggande verksamhet. Han har också tydligt kunna se att de ungdomar som kommer till centret klarar sig bättre i samhället utanför.

Janni Stubkjær Rasmussen, som är anställd på RCYN, poängterar också betydelsen av att ungdomarna får lära sig ta ansvar. Huvuddelen är pojkar, men det har börjat komma flera flickor, och gemensamt för dem alla är att de får lära sig ansvara för olika projekt och även för att centret hålls i skick.

– De som är över femton år och kommer till centret före klockan nitton förväntas ansvara för någon del av verksamheten medan de yngre är deltagare i olika aktiviteter. De lär sig planera verksamhet och de gör ansökningar, bland annat har några startat ett café inom projektet IHelp.

Tilltalande miljö

Att skapa s.k. Lynprojekt är också en del av verksamheten. ”Lyn” betyder ”blixt” och det innebär att själva processen från plan till förverkligande ska vara relativt kort så man inte förlorar ungdomar på vägen. Läxcaféerna är också en viktig satsning, berättar Janni.

– Vi satsar på en tilltalande miljö både studiemässigt och relationsmässigt. Vi har själva lärt oss mycket om olika inlärningsstilar och de unga gör också annat än läxor, de spelar t.ex. pedagogiska spel.

Samarbetet med samhället utanför är viktigt och förutom samarbetet med föräldrar är både skola, polis och socialförvaltning samt ungdomsutbildningsnämnden involverade. Dessutom har kulturpedagogerna som arbetar på centret ett brett kontaktnät.

Centret har sedan starten fått stöd av det nationella programmet Brug for alle unge, vilket bland annat har gett möjligheter att anställa flera och att utarbeta nya projektidéer.

Centrets förebild finns i Oslo, och man hoppas i framtiden på ett livligare samarbete med de nordiska länderna. Hittills har centret främst haft kontakt med folk i Barcelona som arbetar på samma sätt.

Clara Henriksdotter
cpuranen(ät)abo.fiBrug for alle unge

Brug for alle unge har som mål att bidra till att alla unga, oberoende av etnisk bakgrund, ska ha samma möjligheter att få en utbildning och ett arbete. Det är ministeriet för barn och undervisning som står bakom satsningen och det övergripande målet är att 95 procent av en ungdomsårgång slutför minst en utbildning på andra stadiet.

Orsaken till att man fokuserar på unga med etnisk minoritetsbakgrund är att de har ungefär dubbelt flera avhopp från skolan än andra danska unga och inom yrkesutbildningen avbryter 60 procent av unga från etniska minoriteter sin utbildning.

År 2010 fattades beslut om att Brug for alle unge skulle fokusera på utsatta bostadsområden.

Nationellt har man har valt att satsa bl.a. på frivillighet, läxcaféer och lokalt förankrade rollmodellgrupper.

Brug for alle unge finansieras med statsmedel och den årliga summan är 6 miljoner danska kronor (ca 845 000 euro) fram till år 2014 då satsningen avslutas.

Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) är en av de aktörer som Brug for alle unge samarbetar med. RCYN är ett aktivitets- och frivillighetscenter, som arbetar med barn och unga mellan tretton och arton år. Aktiviteter som hjälper de unga med deras skolgång är centrala.

www.brugforalleunge.dk

RCYN har en egen sida på Facebook.