Rom for dannelse

 

Rom for dannelse – Rum för bildning er et prosjekt med tilskudd fra programmet Nordplus Horisontal med partnere fra Danmark, Sverige og Norge. Prosjektet vil utveksle ideer og erfaringer og se på modeller for samarbeid mellom bibliotek og aktører for voksnes læring.
Prosjektet vil bidra til samarbeid og nettverk mellom bidragsytere til voksnes læring; samarbeid om å styrke voksnes basisferdigheter, styrking av sosial sammenheng i utdanningsområdet og samspill mellom institusjoner som arbeider innen voksnes læring.
Prosjektet ønsker å styrke folkbildning/folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt, som en forutsetning for å oppnå hovedmålet om lik rett og tilgang til kunnskap. En samordning av ressursene innen folkbildningen er viktig. Derved styrkes også bibliotek, studieforbund og andre aktører med utgangspunkt i deres felles verdigrunnlag om voksnes tilgang til kunnskap på egne premisser.

Les mere på Vofo.no