Rom for dannelse (Tilaa sivistykselle)

 

Rom for dannelse – Rum för bildning (Tilaa sivistykselle) on hanke, joka on saanut rahoitusta Nordplus Horisontal -ohjelmasta. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Tarkoituksena on vaihtaa ideoita ja kokemuksia ja tarkastella kirjastojen ja aikuisten oppimisen välisen yhteistyön eri malleja
Hankkeen tavoitteena on edistää aikuisten oppimimsen toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aikuisten perustaito-osaamisen alalla tehtävää yhteistyötä, vahvistaa sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavia ympäristöjä koulutusalalla sekä lisätä aikuiskoulutusinstituutioiden välistä yhteistoimintaa.
Hanke pyrkii vahvistamaan pohjoismaista vapaata sivistystyötä useilla sektoreilla, jotta pääasiallinen tavoite – tasavertainen oikeus ja pääsy tietoon ja osaamiseen – toteutuisi. Vapaan sivistystyön resurssien yhdistäminen on tärkeää. Se tukeemyös kirjastojen, opintokeskusten ja muiden toimijoiden arvopohjaa, joka perustuu aikuisten oikeuteen hankkia tietoa ja osaamista omista lähtökohdistaan.

Lisätietoa (norjaksi): Vofo.no