Ros til de danske erhvervsuddannelser fra OECD

 
OCED anbefaler, at forskningen inden for erhvervsuddannelsesområdet prioriteres. Den er i dag i høj grad været præget af uformel, intern videndeling. Trods et svagt forskningsgrundlag anerkender OECD det danske erhvervsuddannelsessystem som rigtig godt. For at sikre at der tilføres viden udefra til området, anbefaler OECD at styrke forskningen på området.
Læs hele rapporten ”OECD – Systematic Innovation in VET på www.oecd.org/dataoecd/19/23/40892777.pdf