Runsaasti hakemuksia ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä

 
Kerran vuodessa valtiolliset korkeakoulut, kunnat, maakunnat ja luonnolliset tai juridiset henkilöt voivat anoa oikeutta järjestää ammattikorkeakoulujärjestelmän puitteissa tapahtuvaa koulutusta. Tämänkertainen haku koski syksyllä 2010 tai keväällä 2011 alkavia koulutuksia. Virastoon on tullut 851 hakemusta ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä, mikä vastaa noin 23 222:ta opiskelupaikkaa. Aiemmassa ennusteessaan virasto on arvioinut, että tilaa olisi noin 7000 opiskelupaikalle. Noin puolet koulutuspaikoista on varattu lyhyempiin, enimmillään vuoden pituisiin koulutuksiin. Lista alkavista koulutuksista julkaistaan verkkosivulla www.yhmyndigheten.se tammikuun loppupuolella.