Ruotsi

 

Ruotsi: Kunnioitus ihmistä kohtaan tärkeintä

– Opitun tunnustaminen ei ole uusi ilmiö. Työelämässä ammattiin liittyvät työnäytteet sekä matka oppipojasta kisälliin ja mestariin ovat olleet olemassa kauan, mutta opitun tunnustaminen ja vertaaminen koulutietoihin on ollut harvinaista, totesi Kerstin Svensson kertoessaan Valideringsdelegationenista, joka on uusi viranomainen Ruotsissa.
Koko maata kattavan kampanjan Kunskapslyftetin yhteydessä 1997 nostettiin hallituksen taholta esille tarve tehokkaammasta varojenkäytöstä sekä valtion, kunnan että yksilön kohdalla. Tämän takia myös ”validering”, opitun tunnustaminen, sai osakseen suurta huomiota.
Kunskapslyftet-jakson aikana (1997-2002) opitun tunnustaminen on kasvanut merkittäväksi asiaksi. Kunnat, opetuksenjärjestäjät ja eri järjestöt ovat rakentaneet omat järjestelmänsä opitun tunnustamiseksi. Tämän takia se on vaikeasti hahmotettavissa ja laatu vaihtelee. Kaksi selvitystä on tehty: toisen tähtäimessä ulkomainen osaaminen ja toisessa laajempi pohja, tähän liittyi myös pilottiprojekti.

Kannustaminen luo tunteen itsensä ylittämisestä

Opitun tunnustamisen parissa työskennellessä tärkeimpiä asioita on kunnioituksen osoittaminen.
– Meidän ei tule arvioida ihmisten tietoja vaan kannustaa heitä, jotta heille syntyisi tunne itsensä ylittämisestä, sanoi Svensson.
Hän totesi, että muodolliset tiedot voivat toimia yhteistyössä epämuodollisen osaamisen kanssa. Luomalla kunnioitusta epämuodollista osaamista kohtaan luodaan toisessa päässä kunnioitusta muodollista oppimista kohtaan.
Opitun tunnustaminen voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai sähköisessä muodossa riippuen henkilön suuntauksesta sekä henkilökohtaisista tarpeista ja edellytyksistä. Tunnustaminen voi tapahtua sekä opetusympäristössä että työpaikalla. On tärkeää erottaa opitun tunnustaminen täydennyskoulutuksesta, jonka yksilö saattaa tarvita pätevöityäkseen jatko-opintoja tai työelämää varten.

Kirjallisuus: Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande (Ds 2003:23 April 2003)
En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande, SOU 1996:27

VLD edistää laatua, laillisuutta ja tasa-arvoa

Valideringsdelegationen (VLD) perustettiin vuoden 2004 alussa ja se lakkautetaan vuoden 2007 lopussa. VLD:llä on kymmenen jäsentä ja puheenjohtaja, ja se on itsenäinen viranomainen. Sillä ei ole omaa organisaatiota, vaan se hoidetaan ostopalvelujen avulla. Toimistossa työskentelee johtaja (Eva Nordlund), tiedotus- ja verkkovastaava, kaksi koulutusvastaavaa sekä kaksi ammatti- ja toimialavastaavaa.
VLD:n tehtäviin kuuluu laadun, tasa-arvon sekä laillisuuden edistäminen, kehitystyön harjoittaminen ja tukeminen sekä alueellisen yhteistyön vahvistaminen tarkoituksenmukaisten työmenetelmien aikaansaamiseksi. VLD:n tulee myös tiedottaa sekä laatia ehdotuksia opitun tunnustamisen varmistamiseksi vuoden 2007 jälkeen.
VLD julkaisee sähköistä uutiskirjettä, ValiBREV, ylläpitää julkista tietokantaa ValiBAS, sekä järjestää konferensseja ja seminaareja.
Kotisivu: www.valideringsdelegationen.se