Ruotsi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaaksi

 

Ruotsi haluaa käyttää puheenjohtajuuttaan syventääkseen pohjoismaista hallitusyhteistyötä joidenkin Pohjoismaille yhteisten suurten tulevaisuudenhaasteiden suhteen. Yksi niistä on syrjäytymisen vastustaminen erityisesti nuorisotyöttömyyttä vähentämällä. Suuri haaste on myös kilpailukyvyn kasvattaminen samaan aikaan kun luodaan kestävään kehitykseen perustuvia yhteiskuntia, joissa pyritään korkeaan hyvinvointitasoon. Myös Pohjoismaiden demografinen kehitys muodostaa haasteen, kun yhä pienemmän joukon on elätettävä yhä useampia. Yksi neljästä painopistealueesta liittyy työssä oppimiseen, jonka osalta tarkoituksena on sujuvoittaa siirtymistä koulutuksesta työelämään. Sekä nuorille että aikuisille suunnatuilla toimenpiteillä halutaan antaa mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan yksilölliseen koulutukseen. Tavoitteena on parantaa oppimisen laatua ja siten helpottaa työelämään siirtymistä sekä tavoittaa uusia opiskelijaryhmiä.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)  puheenjohtajuuden kotisivuilla: www.regeringen.se/norden2013