Ruotsi on saanut uuden koululain

 

Uusi koululaki on yksinkertainen ja selkeä. Se on suunniteltu tavoitteellista koulua varten, jonka keskiössä ovat tieto ja osaaminen. 
Laki heijastaa valtion ja koulutuksen järjestäjän välistä vastuunjakoa ja määrittelee selvästi päättäjien ja toteuttajien tehtävät hajautetussa järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutus on korkealaatuista ja vertailukelpoista muiden vastaavien koulutusohjelmien kanssa.
Yksi esimerkki koululain uudistuksista on, että nuorisoasteella otetaan käyttöön lukiokoulututkinto. Tutkinnon suorittaminen tulee olemaan mahdollista myös aikuiskoulutuspuolella. Myös oikeutta osallistua aikuiskoulutukseen on laajennettu esimerkiksi korkeakoulukelpoisuuden hankkimisen osalta.

Lisätietoa (ruotsiksi): Skolverket.se