Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

 

Tämä käy ilmi Opetushallituksen ruotsinkielisestä koulutustarveselvityksestä Yrke2025, joka kartoittaa Suomen ruotsinkielisen väestön työvoima- ja koulutustarpeita vuoteen 2025 saakka.
Koulutetun työvoiman tarve kasvaa vuoteen 2025 saakka, koska lähes puolet tällä hetkellä työssä käyvistä siirtyy tuohon mennessä eläkkeelle. Eläköityminen on erityisen voimakasta niissä työtehtävissä, joissa tarvitaan ammatillista peruskoulutusta.

Ennakointiraportti löytyy osoitteesta www.edu.fi/yrke2025  ja Facebookista
Lisää aiheesta: Oph.fi