SAFIR webbaserad kursmodell

 
SAFIR är en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk.
Kursmodellen är utvecklad för att ge vuxna invandrare god kunskap i det svenska språket, med hjälp av modern teknologi, IKT. För att integreras i det moderna samhället krävs idag relativt goda datakunskaper. Hittills har språkundervisning och dataundervisning varit två separata företeelser, men i SAFIR är dataundervisningen en integrerad del i språkundervisningen.
http://safir.cfl.se/safir/index.htm