SFV leder projektet Raising Strong & Resilient Communities

 

SFV Bildning i Finland leder Erasmus+-projektet Raising Strong & Resilient Communities (A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education), som hade sitt första möte i Helsingfors i november. Den officiella samarbetspartnern är Svenska folkskolans vänner, men i praktiken är det SFV Bildning (Ann-Sofi Backgren) som deltar i förverkligandet av projektet RS&RC.
RS&RC samlar sju europeiska länder, vars mål är att ta fram och utveckla metoder för berättande, storytelling, som ska kunna användas bland annat inom vuxenutbildningen.
Projektet kommer att resultera i olika undervisningsverktyg som kan användas inom utbildning där fokus ligger på aktivt medborgarskap och deltagande. Verktygen kommer att bestå av en manual för för vuxenutbildare och lärare, strukturerade kurser samt video- och ljudmaterial som kommer att finnas tillgängligt på projektet webbsida.

På individnivå ska projektet medverka till att förändra människors attityder, negativa diskurser och inflytandet av historier ur det förflutna som hänger kvar i ett samhälle. Projektet vill stöda framtidsplanering via konkreta handlingar, som inspireras och bärs upp av en samhällsberättelse som leder till aktiva medborgare, samverkan, gemenskap och framför allt positiv förändring.

Projektets viktigaste utgångspunkt är att alla projektpartners arbetar nationellt med konkreta fall tillsammans med utbildare och socialarbetare. I projektet kommer bland annat Svenskfinland berättar, som ordnades i Svenskfinland under hösten av Sydkustens landskapsförbund, Söfuk och KulturÖsterbotten i samarbete med SFV Bildning, att användas som best practice-exempel.

Se vidare : http://www.ssc.fi/sv/start/article-81337-40767-sfv-leder-erasmusprojektet-raising-strong-resilient-communities

Kontakta SFV Bildning i Helsingfors för ytterligare upplysningar! (texten från SFV Bildnings hemsida)