SIA ett koncept som gynnar alla parter

”Flexibilitet” kunde vara sammanfattande honnörsord liksom även ”efterfrågat”, ”gratis” och ”individuellt skräddarsytt”. Det handlar om Medis kurs ”Svenska i arbete” (SIA) där alla medverkande parter är vinnare. Inte minst för arbetsgivarna är SIA ett strålande erbjudande, säger rektor Siv Ekström och vice rektor och ansvarig lärare Gabriella Nordlund.

 

Medis, Medborgarinstitutet på Åland, har under en tidigare fyraårsperiod och nu i ett nytt avtal, erbjudit SIA till företag och organisationer, vars inflyttade anställda önskar utveckla sina kunskaper i svenska språket, främst vardagsspråk men även den svenska som särskilt behövs i det aktuella jobbet.

 - SIA har i princip marknadsfört sig självt så att vi inför det nya avtalet faktiskt hade en kö av arbetsgivare som ville ha kursen till sina anställda. I januari startade vi SIA igen efter ett halvårs avbrott. Under våren deltar 13 arbetsplatser och 50 kursdeltagare i utbildningen som engagerar åtta olika lärare.

SIA riktar sig till inflyttade som arbetar på Åland

Medis fungerar som leverantör av utbildningen i svenska på uppdrag och enligt avtal med Ålands landskapsregering. Deltagarna får kursen gratis och arbetsgivarna tar enbart på sig att låta halva kurstiden, ca 15 timmar, gå på arbetstid. I samråd med arbetsgivaren bygger Medis upp en utbildning utifrån varje arbetsplats och kursdeltagares individuella behov.

Upplägget skräddarsys enligt möjligheter och önskemål

Kursupplägget utgår utifrån moduler som var och en innehåller ca 30 kurstimmar totalt och också utifrån olika förslag på hur timmarna kan spridas ut -  på längre tid under en termin eller mer intensivt och komprimerat. 

Inledningsvis görs en kartläggning tillsammans med arbetsplatsen gällande bl a tillgång till utrymme för kursen. En studieplan görs upp och bedömning genomförs sedan kontinuerligt under kursens gång.

SIA avslutas med ett utvärderande utvecklingssamtal.

– Ett vanligt uttalande av arbetsgivaren i tidigare utvärderingar är att man önskar få fler SIA-kurser framöver och arbetstagarna noterar vanligen att de inte bara förbättrat sina kunskaper i svenska utan också är nöjda med det anpassade schemat och kursinnehållet. SIA bygger mycket på att få till en flexibel lösning för alla inblandade för att resultatet ska bli gott.

Fördelar för alla

Eftersom kursen är skräddarsydd krävs både ett nära samarbete och uppfinningsförmåga för att få det hela att fungera på hela linjen.

– Olika arbetsplatser har så olika förutsättningar, arbetstider och så vidare. I sammanhanget ska det också fungera för lärarna, men vi försöker alltid hitta en lösning, säger Gabriella Nordlund som planerar SIA.

SIA-konceptet ger alla inblandade fördelar

Landskapsregeringen stöder inflyttade som med ökade svenska kunskaper lättare kan skapa en fungerande tillvaro på sin nya hemort. Medis får tillfälle att erbjuda den kunskap och erfarenhet man är bäst på.

Företagarna är betjänta av att arbetstagarna kan kommunicera bättre vilket utvecklar ökad trivsel. De anställda får helt enkelt utökade möjligheter till ett bredare kontaktnät.

Hårt tryck på svenskakurser

Behovet bland inflyttade till Åland att förkovra sig i svenska är stort. Medis SFI-kurser som riktar sig till arbetssökande via AMS, Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, har under vårterminen 80 elever inskrivna och till Medis övriga kurser i svenska som är belagda med vanlig kursavgift har 110 deltagare anmält sig.

Totalt går således 250 personer i svenskakurs inom Medis verksamhet under våren 2018.

billede_3.jpg  billede 3.png