SMILE – uusi mentoroinnin ja ohjauksen kehityshanke

SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) on hanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja samalla vastata teollisuuden osaamistarpeisiin.

 
Hankkeesta on vastuussa Sävsjön kunta yhteistyökumppaneinaan SWECAST AB, Smålandsvillan Vrigstad sekä Encell / Jönköping University.
Hanke pohjautuu valimoteollisuusalalla saatuihin kokemuksiin. Aiemmassa hankkeessa osallistujat saivat ammatti- ja kielikoulutuksen lisäksi tiivistä ohjausta ja mentorointia. 30 viikkoa kestäneen koulutuksen jälkeen kolme neljästä osallistujasta sai työpaikan. Uuden SMILE-hankkeen tavoitteena on laatia aiemmista hankkeista saatujen kokemusten perusteella yleisempi mentoroinnin ja ohjauksen työskentelymalli. Tarkoituksena on, että mallia voidaan tulevaisuudessa käyttää useilla aloilla, mutta ensimmäisenä sitä kokeillaan puutaloteollisuudessa.
Lisää aiheesta (ruotsiksi)