SVERIGE - institutioner

 

APeL

APeL, ett centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande 
www.apel.nu

Encell

Nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande 
www.encell.se

FBF

Folkbildningsförbundet 
www.folkbildning.se/page/35/folkbildningsforbundet.htm

FBR

Folkbildningsrådet, paraplyorganisation för studieförbunden 
www.folkbildning.se/page/6/folkbildningsradet.htm

FIN

Folkhögskolornas informationstjänst 
www.folkbildning.se/page/9/folkhogskolor.htm

KHiS

Kommuner och högskolor i samverkan i Norrland 
www.khis.org

LärVux

Föreningen för vuxnas lärande 
www.larvux.se

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

(tidigare Nätuniversitetet) Myndighetens uppdrag gäller breddad rekrytering, pedagogisk utveckling och ny utbildnings- och examensstruktur samt ett spridningsuppdrag. 
www.myndigheten.netuniversity.se/

NITUS

Nätverket för kommunala lärcentra 
www.nitus.org

Pedagogiska resurser

Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 
www.resurs.folkbildning.net

Rvux

Rvux, Riksförbundet för formell vuxenutbildning 
www.rvux.se

Skolverket

Skolverket, Sveriges nationella myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning 
www.skolverket.se

Specialpedagogiska institutet

www.sit.se

SVERD

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning 
www.sverd.org

Utbildningsdepartementet

www.regeringen.se/sb/d/1454

Utbildningsradion

www.ur.se

VUFo

Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning vid Linköpings universitet 
www2.ibv.liu.se/vufo/

Westum

Westum, ett nätverk av kommunala lärcentra i Västra Götaland 
www.westum.se