Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 

Så fungerar pensionssystemet i Sverige

Pensionssystemet kan beskrivas som en pyramid där den statliga pensionen utgör basen, grundtryggheten och den huvudsakliga intäkten som pensionär. Den delas upp i så kallad inkomstpension, som beror av inkomsten, och premiepension, som placeras i värdepappersfonder.

Hur mycket man får i statlig pension beror på många olika faktorer, men de flesta får någonstans runt hälften av vad de tjänar när de pensionerar sig.

Med det nya pensionssystem som infördes för fyra år sedan och gäller fullt ut för alla som inte fyllt femtio, har det blivit svårare att beräkna hur stor den statliga pensionen kommer att bli. En viss del av pensionen har knutits till avkastningen hos fonder och inkomstpensionens storlek beror bland annat på hur många som blir pensionärer och hur Sveriges ekonomi i stort utvecklas. Dessutom har pensionen gjorts beroende av hela livsinkomsten, och inte bara de 15 bästa åren som i det tidigare ATP-systemet, vilket gjort den ännu svårare att beräkna.

Den enda garantin i det nya pensionssystemet är garantipensionen. Det är en säkrad grundnivå, det understa skyddsnät som den hamnar i som inte jobbat tillräckligt länge eller inte tjänat tillräckligt mycket. Garantipensionen i det statliga systemet är i dagens penningvärde 6 850 kronor i månaden för ogifta och 6 100 kronor för den som är gift.

Ovanpå den statliga pensionen finns tjänstepensionen, det ytterligare tillskott vi får när vi arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Nio av tio svenskar har tjänstepension och i allmänhet motsvarar den cirka en tiondel av slutlönen, det vill säga runt 2 500 om du slutat på 25 000 i lön.

Allra överst finns det frivilliga pensionssparande som man kan komplettera med om man vill ha mer i pension eller inte tror att den pension man får från stat och arbetsgivare kommer att räcka. Hur mycket du får i privat pension beror på hur mycket du sparar och hur det går för fonder som du sparar i. Det företag du pensionssparar hos kan beräkna hur mycket du får utifrån ditt sparande.