Så skall Danmark leda det nordiska samarbetet 2015

 

Det har säkert inte gått dig förbi att Danmark leder det nordiska samarbetet under 2015. Men vad vill de åstadkomma? Så här berättar de själva:

Vækst, velfærd og værdier: Program for Danmarks formandsskab for Nordisk Ministerråd 2015

Danmark har i 2015 formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde. Dermed overtager Danmark stafetten i et vigtigt samarbejde, der gennem årene har understøttet og bidraget til at udvikle vore nordiske landes stærke fællesskab.

Vi er i Norden bundet tæt sammen af en fælles historie og fælles værdier. Med dette udgangspunkt har vi udviklet et samarbejde, hvor vi inspirerer hinanden, hvor vi støtter hinanden, og hvor vi i kraft af vores samarbejde leverer relevante og tidssvarende svar på de udfordringer, vi står overfor. Det gælder f.eks. vores mangeårige arbejde med at reducere grænsehindringer mellem vore lande. Den indsats er afgørende for, at nordiske virksomheder og borgere kan høste de fordele, som følger af vores geografiske, holdningsmæssige og kulturelle fællesskab, og som også fremover vil stå centralt i det nordiske samarbejde.

Det nordiske samarbejde har gennem årene fejret mange successer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Det er afgørende, at samarbejdet løbende formår at levere reel merværdi og konkrete løsninger på de nye og skiftende udfordringer, som vore samfund mødes med.

Det gælder i særlig grad i en tid, hvor vi begynder at kunne vriste os fri af en global økonomisk krise, der også har sat sig dybe spor i Norden. Krisen har tvunget os til at træffe en række svære beslutninger – ikke mindst for at bevare vore nordiske velfærdssystemer, der nok har vist deres robusthed, men ikke har været umærkede af krisen.

I de kommende år bliver det derfor afgørende, at vi endegyldigt får lagt krisen bag os og får skabt fundamentet for, at vore samfund kan forblive dynamiske og innovative. Og fortsat skabe muligheder for dem, der kan – og holder hånden under dem, der har svært ved at – klare sig selv.

Det danske formandskab vil stille skarpt på fire temaer, der skal styrke og fokusere det nordiske samarbejde: Vi skal have vækst og beskæftigelse i højsædet; vi skal værne om den nordiske velfærd; vi skal øge kendskabet til de nordiske værdier ved at styrke det nordiske ”brand”; og vi skal fokusere på samarbejdet om Arktis.

Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med vore nordiske venner idet kommende år.

Sprogversioner: