Sådan bliver ufaglærte faglærte

 

Mens mange taler om den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, vil 50.000 ufaglærte gerne tage en faglært uddannelse – men hvordan kommer de i gang?

Udviklingen på arbejdsmarkedet gør det stadigt vanskeligere at klare sig uden at have en uddannelse, fordi såvel private som offentlige virksomheder i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Prognoser peger på, at vi inden for en overskuelig årrække kommer til at mangle faglært arbejdskraft, samtidig med at en stor gruppe ufaglærte får svært ved at finde job. På trods af politiske tiltag for at få både flere unge og voksne til at tage en erhvervsuddannelse, fx den nye erhvervsuddannelsesreform, er der stadig et presserende behov for, at langt flere voksne ufaglærte bliver faglærte.

Läs mer

Källa: Danmarks Evalueringsinstitut