Sama palkka samanarvoisesta työstä

 

Suurkäräjäilmoituksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset lyhyesti:
• Samapalkkaisuusoikeuden toteutumisen tehokas seuranta
• Tasa-arvoisen vanhemmuuden edistäminen
• Tasaisemman sukupuolijakauman takaaminen koulutuksessa ja työelämässä
• Ei-vapaaehtoisen osa-aikatyön vastaisten toimenpiteiden tehostaminen
Tasa-arvolain 5 §:ssa säädetään, että samassa työpaikassa työskenteleville naisille ja miehille tulee maksaa yhtä suurta palkkaa samasta tai samanarvoisesta työstä. Asetuksen mukaan palkan suuruuden tulee määräytyä samalla tavoin työntekijän sukupuolesta riippumatta. Miten samanpalkkaisuusperiaate tulee tarkkaan ottaen ymmärtää, ja miten ratkaistaan, onko työ ”samanarvoista”?

Lisää aiheesta (norjaksi): Hsh-org.no