Samarbejde mellem skoler, voksenuddannelse og erhvervslivet

Samarbejdet markerer et vendepunkt, hvor myndigheder, skoler og erhvervsliv samarbejder om at forbedre de studerendes praktik og fremme øget effektivitet og kvalitet i erhvervsuddannelsen.

 
Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre. Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre.

Repræsentanter for Uddannelsesministeriet, Iðunn Uddannelsescenter og RAFMENNT Uddannelsescenter har underskrevet en aftale om ændringer i praktikken på erhvervsuddannelserne. Formålet med forordningen er at styrke uddannelsesforløbet, øge antallet af studerende, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, og skaffe flere praktikpladser.

Ændringerne er specificeret i en ny forordning fra ministeren for uddannelse og kultur, hvor skoler og uddannelsescentre får til opgave at føre tilsyn med erhvervsstuderende i praktik og sammen med erhvervslivet sikre, at de får en praktik, der opfylder visse læringskriterier.

Med underskrivelsen af aftalen påtager uddannelsescentrene Iðan og Rafmennt sig et ansvar for at assistere både erhvervslivet og skolerne. RAFMENNT og Iðan kommer til at hjælpe skolerne med at finde praktikpladser, og samtidigt vil de motivere virksomhederne til at tage studerende i praktik, hjælpe dem med at organisere og kvalitetssikre praktikopholdet.

Nyheden og foto er fra Islands regering.