Samarbejde om udvikling af voksnes læse og skrivefærdigheder

 
Konferencen henvender sig til aktører både i uddannelsessektoren og på arbejdspladserne, der har interesse i kompetenceudvikling for voksne. Der vil blive præsenteret resultater fra nye metoder i undervisningen af læse-skrivesvage voksne, ny forskning på området og hvad borgere selv kan gøre for at fremme motivation og tiltag på området. For interesserede arrangeres besøg på universitet og andre uddannelsesinstitutioner uden for konferencetiderne og andre muligheder for at opleve Nuuk.
Læs mere på NVL’s kalenderside og henvend dig til Birgit Gedionsen birgit(ät)suliplus.gl.