Samarbete med Baltikum

 

Samarbete med Baltikum


Nationellt seminarium om utbildning i fängelse

Publicerat 28.12.2009
Vilnius, foto: Johannes Jansson /norden.org
Vilnius, foto: Johannes Jansson /norden.org
Den 14 december 2009 hölls ett nationellt seminarium, Experience of the organisation of prison education, i Vilnius, Litauen. Till seminariet hade också det Nordiska nätverket för utbildning i fängelse ombetts att bidra, under rubriken Erfarenhet av organisationen av utbildning i fängelse i de nordiska länderna.
Intressant var, att både seminariet och det nordiska inlägget tog avstamp i gemensamma, internationella regelverk kring utbildning i fängelse, t.ex. Europarådets rekommendationer.
Några personliga reflektioner efter seminariet rör främst den låga åldersgränsen för att dömas till fängelse – 14 år. Andelen unga, upp till 25 år, framstod i cirkeldiagram som mycket hög. Medelåldern sades vara 17 år.

Läs mer i artikeln (länk nedan)

Uppgiftslämnare: Lena Axelsson (Sverige), för det Nordiska nätverket för utbildning i fängelser
E-post: lena.axelsson(ät)kriminalvarden.se


Foto: Ilmars Drilins /norden.org
Foto: Ilmars Drilins /norden.org