Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

 

”Vill du resa jorden runt och på köpet lära dig lite om marknadsföring” var budskapet som fick ett tjugotal unga att söka sig till en ny typ av företagarutbildning som startade vid Jyväskylä yrkeshögskola för nästan exakt 16 år sedan. Det var lektorn i marknadsföring, Johannes (då Timo) Partanen, som var övertygad om att unga lär sig bäst genom att göra, att fungera i team och nätverk och att satsa på personlig utveckling. I dag heter spetsenheten Tiimiakatemia eller Team Academy och den har blivit stort uppmärksammad både internationellt och nationellt för sin okonventionella syn på utbildning och sina framgångar när det gäller att ge unga de rätta verktygen för att fungera i företagsvärlden. Team Academy fick bland annat Undervisningsministeriets kvalitetspris år 2000.

Coacher i stället för lärare

- Inbördes tillit, självdisciplin och stolthet över våra resultat är grunden för vår verksamhet. Det viktigaste är att ta reda på vad du är för vart du är på väg förändras i och med att världen förändras. Vår avsikt är att skapa framtiden, inte att spå om den, säger Johannes Partanen som är huvudcoach.
I Team Academy har man inte lärare utan coacher som leder teammedlemmarna mot ett gemensamt mål.
En coach är inte detsamma som en föreläsare även om han eller hon också vid behov kan föreläsa. Coachens uppgift är att hjälpa medlemmarna i teamen att lära sig bättre och snabbare bl.a. genom att leda gruppdiskussioner, ge feedback, introducera egna idéer samt utvärdera projekt och skriftiga uppgifter. Varje coach har sitt eget team som han eller hon följer under hela dess existens.
Redan under studietiden grundar studenterna egna företag, ofta i form av andelslag och de fungerar i växelverkan med riktiga kunder.

Teorier omsätts direkt

Även om tyngdpunkten ligger på praktiskt arbete är teoristudierna krävande och omfattande. För varje bok man läst får man ett visst antal ”bokpoäng” enligt hur krävande litteratur det är frågan om och det innebär att varje studerande under studietiden läser 60-80 verk om hur man leder ett företag. Meningen är att de inhämtade kunskaperna tillämpas direkt i praktiken i de olika projekten.
Eftersom studenterna arbetar som företagare redan under studietiden förtjänar de samtidigt också pengar. Det i sin tur gör det möjligt för var och en att själv bekosta en resa jorden runt efter ca tre och ett halvt års studier. Jordenruntresan är inte bara en belöning man ger sig själv för studieflit utan också ett led i samarbetsinlärningen enligt devisen ”man måste åka långt bort för att se nära”. I Team Academy är man ständigt på jakt efter nya verksamhetsmodeller och i den jakten utnyttjas det internationella nätverket Society for Organisational Learning.
De som får sin utbildning vid Team Academy blir tradenomer, vilket i Finland är en lägre högskoleexamen som kräver 210 studiepoäng. Internationellt motsvarar det BBA, Bachelor of Business Administration.

Frihet innebär ansvar

Juuso Kilpikoski, 28, hade i botten en utbildning inom fiskförädlingsbranschen och studier i företagsekonomi i Prag då han kom in vid Team Academy. Han medger att den första hösten var ganska omstörtande.
- Det handlade på ett positivt sätt om att överskrida gränser och göra mig av med sådant som jag tidigare lärt mig. I teamakademin måste varje medlem förtjäna sin plats i teamet genom sin egen aktivitet. Friheten innebär ansvar och därför kan vi inte skylla på varandra utan bara på oss själva. Våra teamföretag gör projekt tillsammans med kunderna och via dem lär vi oss genom att utnyttja de nyaste teorierna och de nyaste praktiska tillämpningarna.
Av dem som fått sin utbildning i Team Academy får nästan 100 procent jobb inom sin egen bransch och 30 procent grundar ett eget företag.