Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

 

I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for å fostre verdensborgerskap.

Vil dette også stå sentralt i den fremtidens skole som nå utredes i Norge? Professor Hilde Gunn Slottemo roper et varsko for samfunnsfaget, mens Arbeiderpartiet vil ha inn kritisk tenkning som en sjette grunnleggende ferdighet i norsk skole. – Bomskudd, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, mens PISA-vinner Finland mener det er avgjørende.
Skole og utdanning står i fokus – både globalt og nasjonalt – og det dreier seg ikke lenger bare om at barn og unge skal lære sin ABC og grunnleggende matematikk. De skal også kvalifiseres for morgendagens yrkesliv og gis kunnskap og kompetanser for å delta i kunnskapssamfunnet og møte dagens og morgensdagens utfordringer som nasjonale og ikke minst globale borgere.
I utdanningssammenheng gjenspeiles dette bl.a. i begreper som Global Education, Education for sustainable Development ( utdanning for bærekraftig utvikling )
 
Källa: Politikkavisen