Samhall kan ge alla ett arbetsliv

 

Samhall deltar ofta i stora upphandlingar där konkurrensen är hård. Många av Sveriges mest framgångsrika företag är kunder hos dem. Samtidigt är affärsidén i detta rikstäckande statliga företag att skapa lämplig sysselsättning till människor med funktionshinder. Människor som genom att ha ett arbete som de kan sköta utifrån sina förutsättningar får trygghet, mening och sammanhang i tillvaron.

Bred verksamhet

Samhall bemannar uppdrag inom otaliga yrkesområden. Utöver städservice är lager och logistik, äldreservice, fastighetsservice och tillverkning och produktion de största. Tillverkningsuppdragen har dock minskat med åren. Konkurrensen från lågprisländerna har slagit hårt och många av Samhalls verksamheter byggda på legoproduktion har flyttat till länder i Asien. Eftersom servicesektorn vuxit samtidigt har Samhalls säljare kunnat skapa nya uppdrag inom dessa områden – alltid med både samhällsnytta och affärsmässighet som ledstjärnor.
Totalt har Samhall mer än 22 000 medarbetare över hela Sverige. Företaget drivs som ett aktiebolag med vinstkrav.

Utveckling och utbildning

Vägen till ett arbete på Samhall går via Arbetsförmedlingen som anvisar jobbet, fattar beslut om lönebidrag och tillsammans gör man en plan för den anställdes utveckling. Samhalls många utbildare och personalutvecklare engageras. I planen kan ingå både specifika jobbkurser och mer personlig coaching. Att kunna tala om sig och sitt funktionshinder kräver ofta träning. Det är lättare med ett synligt handikapp. Många vittnar om hur svårt det är både för omgivningen och de anställde att föra saken på tal. Det är en viktig sak att ta tag i.
Även om alla är anställda tills vidare bestäms det alltid hur länge man ska arbeta på en arbetsplats. Att växa i jobbet innebär att regelbundet hitta nya utmaningar på nya arbetsplatser. Jobbet på Samhall ska vara en mellanstation. Man är här för att utvecklas. Detta uttrycks tydligt i företagsmålsättningen om att 5% av de anställda varje år ska lämna företaget för arbete hos andra arbetsgivare. Det innebär att vi har en viktig uppgift i att stödja alla anställda att bygga upp en trygghet i sig själv – och inte främst i jobbet, säger personalchefen Torsten Engström.

IKEA går före

Att bemanna jobb som kräver många är Samhall bra på. De söker därför arbetsintensiva och personalkrävande jobb. Samhall kan ha fler medarbetare på ett uppdrag än vad andra företag har, detta för att ge medarbetarna möjlighet att arbeta i en anpassad tak utifrån sitt funktionshinder. Arbetslagen ger också stöd och styrka. Man syns tillsammans. Det ger en extra dimension till detta med att växa i arbetet
Så sköter t ex Samhall städningen på de nya stora IKEA-varuhuset utanför Sundsvall. Det har väckt positiv uppmärksamhet. En hel del förfrågningar om nya uppdrag från andra arbetsgivare på det stora handelsområdet har kommit. Säkert har grupperna i sina arbetskläder med den nya färgglada loggan ökat intresset och nyfikenheten bland de företag som har ett rekryteringsbehov.

Länk: www.samhall.se