Samhällsinformation till invandrare

 
Regeringen har gett Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja kommunerna när det gäller samhällsinformationen till nyanlända invandrare, bland annat genom  att inventera kommunernas erfarenheter och sprida goda exempel om hur grundläggande samhällsinformation kan ges.