Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

 

Bakgrunnen for behovet for samhandling er at norskopplæring og grunnskole for voksne i stor grad tilbys på de samme stedene, og ofte til de samme personene. – Konsekvensen av manglende samordning kan være at mange bruker lengre tid enn nødvendig før de blir kvalifisert til videre utdanning eller jobb. Både for kommunene og den enkelte er det derfor gevinster å hente ved samordning av kvalifiseringsløpene, sier Bjørg Ilebekk i Vox. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag presenterte en samhandlingsmodell som de har utviklet. Ragnhild Sperstad Lyng ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag håper deres modell kan være til inspirasjon for andre kommuner og fylker.

Les mer om saken på Vox.no.