Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

 

Från hela Sápmi

Vi har deltagare från hela Sápmi, säger Per-Stefan Labba. Han är utbildningssamordnare på Sámij åhpadusguovdásj och menar alltså att utbildningscentret samlar deltagare från hela samenationen – Sápmi eller Sameland på svenska – geografiskt mest förknippad med nordkalottens delar i Norge, Ryssland, Sverige och Finland. Men också från Stockholm, Oslo och kanske New York, för sápmi – samenationen – är där samer finns och något av dess språk talas. Nationsbegreppet är därmed klassiskt och knutet till språk och etnisk tillhörighet och inte geografiska gränser.
Samernas folkhögskola startades 1922 i Sorsele i Västerbotten men flyttade under tidigt 40-tal till Jokkmokk i Norrbotten. Det har på senare år blivit samernas utbildningscentrum och drivs av en stiftelse som ägs av Jokkmokks kommun, Same Ätnam - förbundet för att främja samisk kultur och slöjd och Samernas riksförbund.

Samarbete om gammalt och nytt

Centret är en imponerande anläggning och bjuder unika möjligheter att vårda och utveckla den samiska kulturen. I de olika delarna av skolanläggningen finns samekonst inspirerad av den gamle Nils Nilsson Skum. Den illustrerar rennäring och traditioner från länge tillbaka.
Centret bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, tillhör den svenska folkbildningssfären och samarbetar med bl a Luleå Tekniska Universitet om en 80-poängs yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot nationella minoritetskulturer.
I övrigt har centret under hela sin existens präglats av yrkesutbildning kring rennäringen, samisk slöjd och språk.
Men det är också tydligt att man vill dra fördel av den nya tidens möjligheter och har längre än de flesta vuxenutbildningsinstitutioner i Sverige arbetat med att finna nya former för utbildning till målgrupper som tidigare var nomader och vars arbetsår bygger på årstidernas och naturens växlingar. Det man här kallar flermedial utbildning är en beteckning för hur man blandar närundervisning med olika former av distansöverbryggande teknik där Internet spelar en avgörande roll.

Samenet

Samenet var bland de första riktigt utvecklade utbildningsportalerna i Norden och byggde på First Class med integrering av videokonferens. Här erbjöds kurser över hela Sápmi. Till de första kurserna hörde företagsekonomi för renskötare, med ett innehåll som var gångbart oavsett till vilket land deltagarna hörde. Tidigt insåg man också Internets möjligheter i språkundervisningen och ett ganska omfattande utvecklingsarbete har drivits på det området.
Samenet innehåller den mest omfattande länksamlingen av samiska resurser på nätet. Den största samlade utbildningsutbudet med samisk inriktning finns på Sámij åhpadusguovdásj.


Loga sámigiela! - Läs samiska!
Så lyder uppmaningen. En rundsurfning på olika universitetsinstitutioner visar att kursutbudet är stort för dem som vill lära sig samiska. Uppsala, Umeå och Luleå har omfattande program och på två av de tre universiteten kan man läsa upp till och med D-nivå i samisk kommunikation – dvs man får både insikter och färdigheter i nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. På Mittuniversitetet pågår verksamhet med anknytning till Sápmi, men där mer i projektform och med anknytning till turismnäringen.
Även på ”Samernas” pågår en omfattande satsning på språk. Den tog en riktig fart i samband med att den nya minoritetslagen kom, säger Per-Stefan Labba. Men vi behöver mer pengar och kan inte bygga verksamheten på stöd från EU, menar han.
Utbudet omfattar både långa och korta kurser i samiska och olika projekt. Bl a har man distanskurser i både det nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska språket. Det är imponerande produktioner med både ljud- och videoinslag till stöd för träning och kommunikation online. De ligger lätt tillgängliga på Samenet.

Gymnasieskola

Centret erbjuder ett gymnasieprogram i samarbete med Bokenskolan i Jokkmokk.
Samiska programmet har inriktning mot rennäring och samisk kultur. Det har samma grunduppbyggnad och ger samma behörighet som alla andra gymnasieprogram i landet. Programmets särskida karaktär ges genom de gemensamma ämnena Turism-natur-kultur och miljö, Information och layout, Samisk kultur och historia A, Samisk kultur och historia B, Samiska, Sameslöjd. Dessutom ingår en veckas studier/år i annat land i det samiska området inom kursen rennäring.
Elever som vill delta rekommenderas att först ha gått sameskola eller s k sameintegrering i annan skola.

Företagarlinje, sameslöjdsline och KY om samisk matkultur

Den ettåriga samiska företagarlinjen är främst avsedd för den som vill driva rennäring och erbjuder förutom traditionell företagarkunskap också fördjupning i en allmän del om renen, ekologi, landskap samt växt- och djurliv. Den har även en speciell del som omfattar delkurser som Renskötselns Ekologi, Livsmedelshygien, Viltvård, Arbetsmiljö och yrkesliv samt Renägaren och samhället. Dessutom ingår en veckas studieresa i annat land inom det samiska området.
Utbildningen använder distansteknik och en förutsättning för att man ska kunna gå kursen är att man har egen dator med Internetanslutning.
Sedan länge finns en tvåårig sameslöjdslinje och nytt för i år är en ettårig kvalificerad yrkesutbildning, KY, i samiska matkultur - Biebmu.
Alla dessa olika verksamheter bidrar tillsammans till en rik och hållbar utveckling av samiskt näringsliv och en stark samisk kultur. Och som vill skapa sig en existens utifrån sin samiska bakgrund ges goda förutsättningar – åtminstone vad gäller tillgång till utbildning för sin näring!
Mer om sameminoriteten finns på Wikipedia och på Samenet förstås!